Články od Lotus English

Oč při výslovnosti jde

Proč se lidem, kteří se věnují zpěvu, dobře učí cizí jazyky?
Ne proto, že by měli "spolu s hudbou ještě přirozený talent na jazyky" - na "přirozené talenty" si dejte pozor, nenechte se jimi odradit ;) Co oni dělají je, že aktivně využívají schopnosti těla, které má každý z nás. Pracují sami se sebou - aktivně, ale taky s velkou dávkou trpělivosti. Respektují zákon postupu. Postupují od těla - a o to při výuce výslovnosti jde.

Od přítelkyně zpěvačky vím, že zpěv je ve skutečnosti hlavně práce s tělem a myslí - a naučit se cizí řeč je nemlich to samé. Dnes chci mluvit o tom, že hlavně při tréninku výslovnosti je klíčové vrátit se k tělu.

Pokud si toto uvědomíme, učit se cizí řeč přestane být tolik abstraktní záležitost. Když se učíte výslovnost, jedná se o ryze konkrétní fyzickou práci vašich čelistí, plic (proud vzduchu!), rtů a jazyka. Vlastně nám jde docela o ústa :-) No jen si zkuste přečíst předchozí českou větu nahlas a pozorujte, jak se hýbe mluvní ústrojí ve své komplexnosti. To je ale souhra!
Nyní už mluvíme tak automaticky, že zapomínáme, že naše řeč je ukotvena v těle - bez něj bychom neřekli jediné slovo a nevyjádřili žádnou emoci. (Za sebe říkám, tohle si zaslouží velké ocenění.)

Pojďme se tedy vrátit k tělu i při výuce jazyka a speciálně výslovnosti. Také kolikrát máte dojem, že si při vyslovování zlomíte jazyk? Mějte se sebou trpělivost. Jen si vzpomeňme, jak to bylo, když jsme byli děti. Také jsme hned neříkali "Vlk zmrzl, zhltl hrst zrn." :), ale nejprve to
byly samohlásky (ááá, ééé,...) a slabiky (má-ma). A až poté jsme tvořili slova a věty. Takže na sebe nespěchejte - poctivě trénujte, ale nespěchejte. Pro mozek (a mozek, to je tělo) se jedná často o naprosto novou pozici mluvidel. Nejtypičtějším příkladem pro angličtinu je hláska "th", která má ještě navíc dvě varianty. Ve slově mother je to jiné "th" než ve slově thanks nebo wealth.

Při výuce anglické výslovnosti se mi osvědčily dvě konkrétní pomůcky. První z nich je přehled anglických hlásek podle Adriana Underhilla. V jedné jediné tabulce najdete přehled úplně všech pozic mluvidel - a uvidíte jejich fonetický (výslovnostní) přepis. Ten se vám bude hodit, až budete hledat výslovnost ve slovníku. Při tréninku si pak na velké papírové kartičky vypište několik svých oblíbených slov, která tuto hlásku obsahují. Hlásku si naposlouchejte a pak zkoušejte se a zkoušejte. Prostě oznamte svému mozku, wake up, že se právě chcete naučit něco úplně nového.

Druhým trikem je při učení se nových slov slabikovat odzadu. Příklad: unforgettable /ˌʌnfə(r)ˈɡetəb(ə)l/. To máme pět slabik. Jedeme odzadu:

  • bl
  • a-ble
  • get-ta-ble
  • for-get-ta-ble
  • un-for-get-ta-ble

Když si pětkrát vyslovním koncové slabiky a jednoduše každou další slabiku vždy jen předsadím - potom je menší šance, že spletu konec, protože už ho mám zafixovaný, už jsem si v něm jistá.

Zkusili jste? Funguje vám to taky? A jaký trik znáte vy?